Matriset AB

Glöm kassaböcker, excel-filer och pärmar! Använd antingen Webbväg eller Winväg.

Välj Pc-program Winväg eller webbaserat WebbVäg för din förening!

Mångsidiga Winväg eller WebbVäg programmen hjälper enskilda väghållare och andra samfälligheter med medlemsregister, debiteringslängd, fakturering, andelstal, bokföring och föreningens övriga förvaltning. Programmen kan också hantera indelningen i sektioner.

WebbVäg innehåller också förenings hemsidor och fungerar också med Mac, Linux osv.

lantmateriet-logo

Partner

WebbVäg

Webbaserad - i molnet

Egenskaper bl.a.

 • medlemsregister
 • debiteringslängd
 • fakturering
 • möteskallelser
 • sektioner
 • bokföring
 • hemsidor
 • postningstjänst

1000:- i engångsrabatt  vid beställning före 30:a september!

Winväg

Pc-program

Egenskaper bl.a.

 • medlemsregister
 • debiteringslängd
 • fakturering
 • möteskallelser
 • sektioner
 • tonkilometermetoden
 • bokföring (Pro version)
 • kartfunktion (Pro version)
 • postningstjänst

1000:- i engångsrabatt  vid beställning före 30:a september!

Sommarhälsningar från Matriset AB!

1000:- i rabatt vid beställning före 30:a september! Beställ nu!

Ta kontakt, så vi kan berätta mera.
Tel. 0734-255289 eller e-post: sales@matriset.se

Nytt

Vi erbjuder ett av marknadens mest kompletta data system – på egen dator eller i molnet – för administration av bl.a. vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

1000:- i engångsrabatt vid beställning före 30:a september!

Matriset Annons Sommar 2016

Vällkommen till nya sidorna!

Kreditvärderaren Bisnode har lyft Matriset AB igen till den högsta kreditvärderingsklassen AAA.

Krav som ställs för att höra till den högsta klassen är bland annat ekonomiska kännetecken som är betydligt högre än genomsnittet, en positiv bakgrund och betalningsuppförande samt tillräcklig volym i verksamheten.

Av dom finska företagen hör 4,1% till det högsta värderingsklassen och av dom svenska företagen 2,9 %.