Matriset AB

Glöm kassaböcker, excel-filer och pärmar! Använd antingen Webbväg eller Winväg.

Välj webbaserat WebbVäg eller Pc-program Winväg för din förening!

Du kan också välja att enbart beställa fastighetsdata av oss.

 

Mångsidiga Winväg eller WebbVäg programmen hjälper enskilda väghållare och andra samfälligheter med medlemsregister, debiteringslängd, fakturering, andelstal, bokföring och föreningens övriga förvaltning. Programmen kan också hantera indelningen i sektioner.

WebbVäg innehåller också förenings hemsidor och fungerar också med Mac, Linux osv. Med Webbväg kan också hantera bostadsrättsföreningar.

WebbVäg

Webbaserad - i molnet

Egenskaper bl.a.

 • medlemsregister
 • debiteringslängd
 • fakturering
 • möteskallelser
 • sektioner
 • bokföring
 • momsrapport
 • hemsidor
 • postningstjänst
Gå till beställningsfliken och beställ en prova på – version under 30 dagar utan kostnad .

Winväg

Pc-program

Egenskaper bl.a.

 • medlemsregister
 • debiteringslängd
 • fakturering
 • möteskallelser
 • sektioner
 • tonkilometermetoden
 • momsrapport
 • bokföring (Pro version)
 • kartfunktion (Pro version)
 • postningstjänst

 

Fastighetsdata från Lantmäteriet

Behöver ni bara uppdaterade fastighetsdata. Klicka på Beställ här nedanför.

Fastighetsdata levereras i excelformat. Förändringar även i en txt-fil.

Medlemsregister/fastigheter importeras direkt från lantmäteriet.

Normal leveranstid för fastighetsdata från Lantmäteriet är 2-4 dagar.

Ta kontakt, så vi kan berätta mera.
Tel. 0734-255289 eller e-post: sales@matriset.se

Nytt