Matriset AB

Webbväg priser (kr)

Alla priser inkl moms
Pris
Webbväg upp till 100 medlemmar 1950.00 / år
Webbväg upp till 1500 medlemmar 2450.00 / år
Webbväg för 1500+ medlemmar Enl. anbud
Fler föreningar Enl. anbud

Programsupport ingår i denna tjänst.

Webbväg uppdateringstjänst Plus (kr)
Fastighetsdata från Lantmäteriet max 4 gånger / år

Pris
7.00 / fastighet per år

 

Winväg priser  (kr)

Föreningar Light-version Pro-version Uppdateringstjänst / År Uppdateringstjänst Plus / År
För 1 förening 1900.00 3600.00 1150.00 1300.00 + 5.00 / fastighet
För 3 föreningar 4250.00 7500.00 1500.00 1800.00 + 5.00 / fastighet
Fler föreningar Enl. anbud Enl. anbud Enl. anbud Enl. anbud

 

Winväg uppdateringstjänst:
Möjlighet att ladda ner den nyaste programversionen från ”Kundsidor” och möjlighet att använda postningstjänsten och möjlighet att använda Kundsidorna på Matriset´s server för säkerhetskopiering. Första året är gratis och efter detta fortsätter uppdateringstjänsten enligt prislistan om den inte sägs upp.

 

Winväg uppdateringstjänst Plus:
Plus innehåller därtill föreningens fastighetsuppgifter från Lantmäteriets register fyra gånger per år. Uppgifterna levereras i Excel-format till Winvägs Kundsidor där kunden kan hämta dem. Kunden kan antingen själv överföra uppgifterna till Winväg-programmet eller så kan överföringen skötas av Matriset AB. Obs. Matriset AB svarar inte för eventuella felaktiga uppgifter i registret.

Alla priser inkl moms

Postningstjänst priser (kr)

Pris
Utskrift av brevets första sida, kuvertering och postning inrikes 15.00 / st
Tilläggssidor 1.50 / st

Hemsidestjänst priser (kr)

Pris
Kombinerat med uppdate-
ringstjänsten för Winväg
450.00 / förening / år
Utan uppdateringstjänst
för Winväg
600.00 / förening / år

 

Fastighetsdata från Lantmäteriet (kr)

Pris
850.00  + 6.00 / fastighet


I priset webbadresser under webbadresserna www.vagforening.com eller www.samfallighet.com. Exempel: www.vagforening.com/modellvag.

Tilläggsavgift för en egen webbadress t.ex. www.modellvag.com. Öppningavgift 345 kr och årsavgift 285 kr/år. Som ändelser för domännamnet kan användas .com, .net, .info eller .org.

Alla priser inkl moms