Matriset AB

Webbväg priser

Alla priser exkl moms
Kr / År
Per förening 1800.00 + 6.50/fastighet
Programsupport och Uppdatering av fastighetsdata upp till 4 ggr/år 
ingår i denna tjänst.

 

Winväg uppdateringstjänst

Föreningar Uppdateringstjänst Plus / År (kr)
Per förening 1800 + 6,5 kr/fastighet

 

Winväg uppdateringstjänst Plus:

Möjlighet att använda postningstjänsten och möjlighet att använda Kundsidorna på Matriset´s server för säkerhetskopiering. Dessutom möjlighet för föreningen att få dess fastighetsuppgifter från Lantmäteriets register upp till fyra gånger per år.

Uppgifterna levereras i Excel-format till Winvägs Kundsidor där kunden kan hämta dem. Kunden kan  själv överföra uppgifterna till Winväg-programmet

Obs. Matriset AB svarar inte för eventuella felaktiga uppgifter i registret vi får från lantmäteriet.

Alla priser exkl moms

Postningstjänst priser

Pris (kr)
Utskrift av brevets första sida, kuvertering och postning inrikes 13.00 / st
Tilläggssidor 1.20 / st

Fastighetsdata från Lantmäteriet

Engångsuttag

(gäller er som saknar winväg eller webbväg)

Pris (kr)
850.00  + 6.00 / fastighet


I priset webbadresser under webbadresserna www.vagforening.com eller www.samfallighet.com. Exempel: www.vagforening.com/modellvag.

Tilläggsavgift för en egen webbadress t.ex. www.modellvag.com. Öppningsavgift 600 kr och årsavgift 400 kr/år. Som ändelser för domännamnet kan användas .com, .net, .info eller .org.

Alla priser exkl moms (moms tillkommer på ovanstående priser)