Matriset AB

Webbväg är programmet som finns på nätet och dessutom anpassat för läsplattor och mobiltelefoner.

Med Webbväg kan en samfällighet för vägar m.fl. skriva ut debiteringslängder, sammanträdeskallelser och fakturor på avgifter som medlemmarna ska betala.

Du behöver inte installera något på din dator och du behöver inte heller göra säkerhetskopior, det sker automatiskt.

Med Webbväg är det mycket enkelt att dela med sig av informationen till både styrelse och medlemmar om så önskas.

Det tar bara ett par minuter att skapa en debiteringslängd och fakturor och med en enkel knapptryckning skicka dom via e-mail eller till posten för vidarebefordran till medlemmarna. Mycket enkelt!

Egenskaper för Webbväg:

– Fasta andelstal
– Sektioner
– Debiteringslängd
– Fakturering
– Brev till medlemmar (t.ex. adresserade möteskallelser)
– Postningstjänst (Utskrift, kuvertering, frankering och leverans till posten)
– Bokföring
– Hemsidor

 


Beställ WebbVäg

 

WebbVäg video presentation


WebbVäg egenskaper- Medlemsregister

Parameter Ja Nej Kommentater
Fastighetsdata X
Manuell uppdatering av medlemsregistret – lokalt X
Möjlighet att få programmet levererat med förregistrerad ägarinformation Leverantören kan ge anbud för att
– flytta föreningens gamla register (tex. från Excel) till WebbVäg
– skaffa fastighets- och ägardata från Lantmäteriet och förinstallera i WebbVäg
Sektionshantering X
Tonkilometermetoden X
E-post och mobilnr. per delägare registreras X
Hantering av (kommunala/externa) bidrag per fastighet X Kommunala bidrag kan gottgöras på fastighetsfakturan.
Valbara fakturamottagare om många delägare X
Hantering av ägare i utlandet X Långa utländska adresser med flera rader är möjliga.
Registrering av styrelsemedlemmar  X
Medlemslista X
All medlemsinformation är sökbar X Möjligheten att sortera tabeller på olika sätt underlättar sökandet av data.
Brev till medlemmar X T.ex. adresserade möteskallelser
Kallelseutskrifter X
Adressetiketter  X
Utskrift av röstsedlar  X
Närvarolista X

WebbVäg egenskaper – Ekonomi

Parameter Ja Nej
Debiteringslängd X
Utskrift av avgiftsfakturor som skickas lokalt X
Faktura/ Bankgiro blankett X
Faktura/ Plusgiro blankett X
Hantering av OCR-fakturor X
Möjlighet att själv skriva fritext i fakturorna, t.ex. ett meddelande. X
Utskrivt av ”vanliga” fakturor för t.ex. slitagavgift X
Fakturor med format för fönster-kuvert (adress-etikett behövs ej) X
Utskrift av adressetiketter X
Automatisk fördelning av fakturabelopp enligt ägd andel och andelstal X
Fakturautskrift för påminnelse med tillagd påminnelseavgift X
Avprickning av betalda fakturor lokalt X
Budget – utskrift X
Budgetsimulering för olika avgifter X
Resultatrapporter, -räkning X
Balansrapporter, -räkning X
Bokföringslogik/debet-kredit inbakat i programmet. X
Hantering av moms X
Momsintyg till medlem som kan lyfta andel av samfällighetens moms X
Betalda, förfallna och fakturerade avgifter sökbara X
Hantering av påminnelsefakturor X
Automatisk hantering av övergång mellan ny och ”gammal” verksamhetsperiod X