Matriset AB

Med Winväg kan en samfällighet för vägar m.fl. verksamheter göra uträkningen av vägenheterna samt skriva ut debiteringslängder, sammanträdeskallelser och fakturorna för avgifterna som medlemmarna skall betala. Winväg är gjort i en light– och en pro-version.

Egenskaper för Winväg Light:
– Vägdatabas eller motsvarande
– Andelstal enligt tonkilometermetoden
– Fasta andelstal
– Sektioner
– Debiteringslängd
– Fakturering
– Brev till medlemmar (t.ex. adresserade möteskallelser)
– Slitageavgifter (uträkning och fakturering)
– Lätt att importera från Excel
– Postningstjänst (Utskrift, kuvertering,
frankering och leverans till posten)

Winväg Pro innehåller därtill:
– Bokföring
– Underhållsplaner
– Kartfunktion (Kartor lägger man själv till
från en fil eller med hjälp av en skanner)

Ladda ner trial- / demoversion

 


Beställ Winväg

Winväg egenskaper – Medlemsregister

Parameter Light Pro Kommentater
Fastighetsdata X X
Manuell uppdatering av medlemsregistret – lokalt X X
Möjlighet att få programmet levererat med förregistrerad ägarinformation Leverantören kan ge anbud för att
– flytta föreningens gamla register (tex. från Excel) till Winväg
– skaffa fastighets- och ägardata från Lantmäteriet och förinstallera i Winväg
Sektionshantering X X
Tonkilometermetoden X X
E-post och mobilnr. per delägare registreras X X
Hantering av (kommunala/externa) bidrag per fastighet X X Kommunala bidrag kan gottgöras på fastighetsfakturan.
Valbara fakturamottagare om många delägare X X Fakturan kan delas till valda ägare
Hantering av ägare i utlandet X X Långa utländska adresser med flera rader är möjliga.
Registrering av styrelsemedlemmar X X Förutom de är möjlig att registera och nominera andra personer.
Medlemslista X X
All medlemsinformation är sökbar X X Möjligheten att sortera tabeller på olika sätt underlättar sökandet av data.
Brev till medlemmar X X T.ex. adresserade möteskallelser
Kallelseutskrifter X X Det är möjligt att lägga med en fullmakt som bilaga till kallelsen
Adressetiketter X X
Utskrift av röstsedlar X X
Närvarolista X X

 

Winväg egenskaper – Ekonomi

Parameter Light Pro
Debiteringslängd X X
Utskrift av avgiftsfakturor som skickas lokalt X X
Faktura/ Bankgiro blankett X X
Faktura/ Plusgiro blankett X X
Möjlighet att själv skriva fritext i fakturorna, t.ex. ett meddelande. X X
Utskrivt av ”vanliga” fakturor för t.ex. slitagavgift Kommer
inom kort
Kommer
inom kort
Fakturor med format för fönster-kuvert (adress-etikett behövs ej) X X
Utskrift av adressetiketter X X
Automatisk fördelning av fakturabelopp enligt ägd andel och andelstal X X
Fakturautskrift för påminnelse med tillagd påminnelseavgift X X
Avprickning av betalda fakturor lokalt X X
Budget – utskrift X
Budgetsimulering för olika avgifter X
Resultatrapporter, -räkning X
Balansrapporter, -räkning X
Bokföringslogik/debet-kredit inbakat i programmet. X
Hantering av moms X
Momsintyg till medlem som kan lyfta andel av samfällighetens moms X X
Betalda, förfallna och fakturerade avgifter sökbara X X
Hantering av påminnelsefakturor X X
Automatisk hantering av övergång mellan ny och ”gammal” verksamhetsperiod X

 

Winväg egenskaper – Allmänt, support, underhåll…

Parameter Light Pro Kommentater
Elektroniskt leverans (via webb) X X Leveransen sker genom att ladda ner programvaran från Winvägs kundsidor.
Möjlighet att kostnadsfritt få prova programmet X X Ladda ner trial- / demoversion
Programmet följer Windows standard X X
Programmet kräver normalt inte särskild utbildning X X Bokföringsdelen i programmet är avancerad och kräver kännedom och vana om bokföring
Hjälpfunktioner och guider för att hjälpa oerfarna användare X X Se också: Bruksanvisning för Winväg (Pdf)
Möjlighet för användare att påverka programmets egenskaper genom kontakt direkt med leverantören X X
Möjligt att byta administratör i föreningen när som helst X X
Kan hantera flera olika föreningar samtidigt X X Beroende av hurudan licens man har
Kartfunktion X Kartorna lägger man själv till från till exempel en fil eller med hjälp av en skanner
Möjlighet att teckna supportavtal X X Supporten erbjuds av vår svenska samarbetspartner Jetec.
Nya programversioner kan laddas ned om man skaffat uppdateringstjänst X X Första året är gratis och efter detta fortsätter uppdateringstjänsten enligt prislistan ifall den inte uppsäges.
Kontakt med leverantörens tekniker via e-post X X
Följsamhet mot nya utgåvor av Windows (operativsystemet) X X

 

Winväg egenskaper – Vägunderhållsplanering

Parameter Light Pro
Uppgörande och budgetering av vägunderhållsplan X
Uppföljning av vägunderhållsplan X
Utmärkning av projekten på kartan Kommer inom kort